Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.uzeeluniverzeel.nl

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.uzeeluniverzeel.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Uzeel Univerzeel . In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op onze website aan je aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uzeel Univerzeel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Uzeel Univerzeel.

Indien van toepassing:

Voor de tarieven die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Uzeel Univerzeel te mogen claimen of te veronderstellen.

Annuleren van je afspraak kan tot 48 uur voor start van de afspraak, daarna wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Uzeel Univerzeel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mijzelf het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Uzeel Univerzeel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.uzeeluniverzeel.nl op deze pagina.